Webinarserie: wateruitdagingen oplossen in Latijns-Amerika

 • Date 2 September 2021 - 23 September 2021
 • Time 12:00 PM - 13:30 PM
 • Organisation
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Netherlands Water Partnership
  • Rotterdam Partners
Sign up for event You will leave this website
Webinarserie: wateruitdagingen oplossen in Latijns-Amerika

More about event

Bent u een waterexpert? De webinarserie 'Advancing solutions for water-related challenges in Latin America together' wil u met Nederlandse en Latijns-Amerikaanse collega's samenbrengen en inspireren. Volg de serie, maak kennis met elkaar en deel 'good practices' over de meest urgente wateruitdagingen in Latijns-Amerika.

Waterproblemen in beeld

Latijns-Amerika gaat gebukt onder veel watergerelateerde uitdagingen. Dat zijn bijvoorbeeld extreme droogte en daaropvolgende bosbranden, dodelijke overstromingen, zwaar vervuilde stedelijke gebieden en slechte kustbescherming. Beperkte toegang tot schoon water en goede sanitaire voorzieningen, zwakke afvalwaterzuiveringssystemen en slecht waterbeheer zijn door de coronapandemie nog duidelijker naar voren gekomen. Klimaatverandering verergert deze problemen.

Samen naar oplossingen werken

In deze webinars bekijkt u samen met andere waterexperts mogelijkheden om deze uitdagingen op te lossen. Bijvoorbeeld door ervaringen, innovaties en oplossingen met elkaar te delen en belanghebbenden te betrekken. Deelnemers kunnen verbinding maken en inspiratie vinden op gebieden zoals waterkwaliteit, circulaire economie, voedselzekerheid en waterbeheer. De bewustmaking van de effecten van klimaatverandering spelen hierbij een belangrijke rol.

Deze reeks is het vervolg op de succesvolle webinarserie 'Tackling water challenges in Latin America together' van 2020. De meest urgente vragen en de nieuwste ontwikkelingen uit deze serie worden verder uitgediept.

Voor wie

Deze webinars zijn interessant als u een Nederlands bedrijf bent dat actief is of wil worden in de regio Latijns-Amerika, en ook als u:

 • Latijns-Amerikaanse waterexpertise heeft;
 • expertise heeft op het gebied van stedenbouw en milieuplanning;
 • (water)wetenschapper bent;
 • besluitvormer bent;
 • een jonge professional bent in een gerelateerd gebied.